Miljøtilsynsplan 2014-2017

Albertslund Kommune har lavet en plan for tilsyn på virksomheder


Miljøtilsynsplanen er en strategi for, hvordan kommunen vil arbejde med miljøtilsynsområdet. Den er gældende i fire år, og skal kun ændres ved væsentlige ændringer i løbet af de fire år. Det kunne f.eks. være omfang og sammensætning af virksomheder eller fokus på nye væsentlige miljøforhold.

Miljøområdet er beskåret med et årsværk fra 2016. Det betyder, at miljøtilsynsplanen er revideret for 2016 og 2017.

I miljøtilsynsplanen er der beskrivelse af bl.a. tilsynsindsatsen, tilsynsfrekvenser og miljørisikovurdering, både i tekst og som tal i tabeller. Der er en beskrivelse af de væsentlig miljøforhold, samt en ordforklaring med de typiske ord og begreber, der anvendes på miljøtilsynsområdet. Læs planen her.

Albertslund Kommune har årligt gennem de senere år besøgt 180-195 virksomheder og landbrug med husdyrbrug og foretaget 260-285 tilsyn pr. år. De 130-135 heraf er basistilsyn, hvor alle miljøforhold er blevet kontrolleret.

Målsætninger for miljøtilsyn

 • Vi vil fastholde en høj miljøprofil.
 • Vi vil fastholde det opsøgende miljøtilsyn og det forebyggende miljøarbejde.

For at opnå målsætningerne er der opstillet følgende mål for tilsynsindsatsen:

 • Vi vil besøge op imod 180 virksomheder og foretage omkring 250 tilsyn hvert år
 • Vi vil udføre basistilsyn på alle typer af virksomheder og landbrug med husdyrbrug
 • Vi vil udføre prioriteret tilsyn som basistilsyn, hvor det er relevant og giver mening
 • Vi skal føre et opsøgende miljøtilsyn med alle virksomheder
 • Vi vil fastholde det dialogbaserede tilsyn med kontrol af miljøforhold og en dialog om det forebyggende miljø- , klima- og energiarbejde
 • Vi vilunderstøtte erhvervsstrategien om bl.a. én indgang til kommunen, samt netværk med virksomhederne
 • Vi vil udføre to årlige tilsynskampagner målrettet virksomhederne
 • Vi vil overholde bekendtgørelsens krav om tilsynsfrekvenser
 • Vi vil fastholde kvalitetsstyringssystemet og sikre høj kvalitet i miljøtilsynene og miljøsagsbehandlingen
 • Vi vil udføre tilsyn med svømmebade og vandværker, herunder kontrol med private boringer til indvinding af drikkevand
 • Vi vil udføre opfølgende tilsyn ved håndhævelse af miljøforhold
 • Vi vil udføre tilsyn i forbindelse med klager over miljøforhold, både hos virksomheder og borgere
 • Vi vil rykke ud ved akutte miljøuheld