Årsberetning 2014 og Årsplan 2015 for miljøtilsyn

Årsberetning og Årsplan for miljø- og affaldstilsyn hos virksomheder i Albertslund Kommune


Albertslund Kommune har i 2014 udført 248 tilsyn fordelt på 184 virksomheder og 3 landbrug. Tilsynene er fordelt med 110 basistilsyn, hvor alle miljøforhold er kontrolleret, 138 tilsyns med et eller flere miljøforhold typisk som opfølgning på et basistilsyn, samt 20 tilsyn hos borgere ved henvendelser og klager.

Der er givet 104 håndhævelser, hvor virksomhederne ikke har opfyldt miljøreglerne, primært med forhold om sortering og håndtering af affald og farligt affald, afledning af spildevand samt sager om jordforurening.

Albertslund Kommune forventer i 2015 at besøge op imod 180 virksomheder og foretage omkring 250 tilsyn. Af disse forventes 115-120 at være basistilsyn. Desuden planlægges udført to tilsynskampagner - en om madaffald fra kantiner og en med fokus på udledning af olie til regnvandskloakken.

Årsberetning 2014 og Årsplan 2015