Miljøtilsynsplan og Årsberetning

Miljøtilsynsplan 2014-2017, Årsberetning 2015 og årsplan 2016 for miljøtilsyn, tilsynskampagner 2015 samt hvem vi besøger i 2016


Vi har udarbejdet en 4-årig miljøtilsynsplan gældende for 2014-2017, som er blevet revideret for 2016 og 2017. Hvert år udarbejdes en årsberetning og årsplan som status på de udførte miljøtilsyn og de planlagte miljøtilsyn for det kommende år. Derudover udføres to tilsynskampagner om året. I 2015 omhandlede de affald fra kantiner og fejltilslutninger til regnvandskloakken. Endelig kan du se en liste over hvilke virksomheder omfattet af brugerbetaling for miljøtilsyn, vi forventer at besøge i 2016.