Vandværker

Alle typer af virksomheder i Albertslund Kommune får et miljøtilsyn, hvor virksomhedens miljø-og affaldsforhold bliver gennemgået og kontrolleret


Kommunale vandforsyningsanlæg og private vandværker. Vandværkerne er omfattet af lov om vandforsyning samt bekendtgørelse om vandkvalitet, og det skal sikres, at drikkevandet der leveres til borgere og virksomheder er af god kvalitet.

Albertslund Kommune har pt. 5 vandforsyningsanlæg: 1 privat vandværk, 1 vandværk drevet af HOFOR (Hovedstadens Forsyningsselskab), og 3 trykforøgerstationer drevet af HOFOR, hvor der fra store vandledninger aftappes drikkevand, der er pumpet op på regionale kildepladser på Sjælland.