Svømmebade

Alle typer af virksomheder i Albertslund Kommune får et miljøtilsyn, hvor virksomhedens miljø-og affaldsforhold bliver gennemgået og kontrolleret


Svømmehaller og -bassiner, varmtvandsbassiner og kurbade. Anlæggene er omfattet af bekendtgørelse om svømmebadsanlæg og disse vandkvalitet. Hygiejnen i bassinerne og i badeområder kontrolleres løbende.

Albertslund Kommune har pt. 4 svømmeanlæg med tilsammen 10 bassiner. 2 af svømmeanlæggene er udendørs anlæg.