Listevirksomheder

Alle typer af virksomheder i Albertslund Kommune får et miljøtilsyn, hvor virksomhedens miljø-og affaldsforhold bliver gennemgået og kontrolleret


Større produktionsvirksomheder, der kræver en miljøgodkendelse som indeholder vilkår om miljøforhold. Virksomhedstypen skal være omfattet af bilag 2 i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.

Albertslund Kommune har pt. 13 listevirksomheder; større metalforarbejdende virksomheder, pulverlakering, asfaltfabrik, motorsportsbane, autoophugningsvirksomheder, affaldsbehandlingsanlæg og en genbrugsstation.