Landbrug

Alle typer af virksomheder i Albertslund Kommune får et miljøtilsyn, hvor virksomhedens miljø-og affaldsforhold bliver gennemgået og kontrolleret


Omfatter landbrug med husdyrbrug med mere end 3 dyreenheder (DE). Enheden DE er afgørende for, om husdyrbruget skal miljøgodkendes (over 75 DE), have en tilladelse (over 3 DE), eller bragtes som ikke-erhvervsmæssigt dyrehold (under 3 DE).

Tommelfingerregel: 1 DE = 1 ko eller 2 heste eller 7 får.


Albertslund Kommune har pt. 6 landbrug med husdyrbrug, alle under 75 DE. Det drejer sig en rideskole, en dyregård, private hestepensioner samt dyrehold i Vestskoven.