IE-virksomheder

Alle typer af virksomheder i Albertslund Kommune får et miljøtilsyn, hvor virksomhedens miljø-og affaldsforhold bliver gennemgået og kontrolleret


Særligt forurenende virksomheder, som skal have en miljøgodkendelse indeholdende vilkår og krav til miljøforhold, og hvor virksomhedstypen er omfattet af bilag 1 i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.

Albertslund Kommune har pt. 1 IE-virksomhed, et varmeværk.