Øvrige virksomheder

Alle typer af virksomheder i Albertslund Kommune får et miljøtilsyn, hvor virksomhedens miljø-og affaldsforhold bliver gennemgået og kontrolleret


Andre virksomheder, som reguleres efter § 42 i miljøbeskyttelsesloven, f.eks. mindre maskinværksteder og snedkeri, handel- kontor- og lagervirksomheder, ubemandede tankstationer, butikker, mindre transportvirksomheder, boligområdernes lokale genbrugspladser, miljøstationer og materielgårde.

Albertslund Kommune har pt. 450-500 virksomheder, heraf 28 lokale miljøstationer.