Kommunen har en vejledende rolle

Ved miljøtilsynet gennemgår vi virksomhedens miljø- og affaldsforhold


Et miljøtilsyn handler ikke kun om kontrol af virksomhedernes miljø- og affaldsforhold. Vi støtter også med vejledning indenfor affaldsminimering, energiforbrug og -besparelser. Vi fungerer desuden som sparringspartner for virksomheder, der vil indføre renere teknologi, miljøledelse eller andet forebyggende miljøarbejde.