Håndhævelser

Ved miljøtilsynet gennemgår vi virksomhedens miljø- og affaldsforhold


Vi skal selvfølgelig håndhæve miljølovgivningen ved tilsynene. Her er der forskellige grader indenfor håndhævelse, lige fra henstilling, indskærpelse og påbud til politianmeldelse.

Henstilling eller påbud

Hvis din virksomheds produktion eller drift medfører væsentlig forurening, får virksomheden enten en henstilling, som kan sidestilles med en forpligtende aftale, eller et påbud, som er et juridisk bindende miljøkrav om at ændre på forholdene, så de lovliggøres. Vi giver altid en tidsfrist for, hvornår miljøkravene skal være opfyldt.

Indskærpelse

Hvis vi konstaterer ulovlige forhold i forhold til tidligere meddelt påbud eller forhold fastlagt i f.eks. miljøgodkendelse eller spildevandstilladelse, giver vi en indskærpelse. Der er ikke tale om fastlæggelse af nye vilkår eller grænser, men om at indskærpe overholdelsen af allerede gældende regler.

Politianmeldelse

Ved overtrædelse af vilkårene i godkendelser og tilladelser eller overtrædelse af affaldsregulativer, bekendtgørelser eller påbud og indskærpelser, eller hvis vi på stedet ser direkte ulovlige handlinger i strid med miljøreglerne, kan vi indgive politianmeldelse.