Forskellige typer miljøtilsyn

Ved miljøtilsynet gennemgår vi virksomhedens miljø- og affaldsforhold


Miljøtilsyn udføres på et af følgende tre måder:

Basistilsyn

Regelmæssige miljøtilsyn med virksomheder omfattet af bekendtgørelse om miljøtilsyn, samt øvrige virksomheder. Virksomheder skal have basistilsyn i overensstemmelse med tilsynsfrekvensen for virksomhedstypen. Et basistilsyn skal gennemføres som et samlet tilsyn, det vil sige hvor alle miljøforhold bliver gennemgået og kontrolleret. Der indgår som minimum et fysisk tilsyn i et samlet tilsyn.

Prioriteret tilsyn

Tilsyn udover et basistilsyn målrettet virksomheder, hvor tilsynsmyndigheden på baggrund af miljørisikovurderingen vurderer, at der skal føres flere tilsyn. De prioriterede tilsyn kan være deltilsyn eller et samlet tilsyn, der som minimum er målrettet de områder og aktiviteter, som er årsagen til tilsynet. Tilsyn, der gennemføres som led i en tilsynskampagne, regnes som et prioriteret tilsyn.

Tilsynskampagne

Afgrænset tilsynsindsats rettet mod en branche eller et miljøtema. I tilsynskampagnen skal der opstilles mål for indsatsen, og effekten af kampagnen skal vurderes. Der skal årligt udføres to tilsynskampagner.

Hvis der ved et miljøtilsyn konstateres overtrædelse af miljøforhold, får virksomheden et tilsynsbrev med en frist for overholdelse af miljøforholdet, og vi følger op med et tilsyn for kontrol af, om miljøforholdet er bragt i orden.

Vi udarbejder for hvert miljøtilsyn en tilsynsrapport, der efter hvert fysiske tilsyn på virksomheden beskriver overholdelse af miljølove og -regler samt afgørelser. Tilsynsrapporten skal offentliggøres, og inden det sker sender vi den til virksomheden og oplyser det vi vil offentliggøre.