Tidspunkt for opkrævning

Nogle virksomheder skal betale for miljøtilsyn og miljøgodkendelse


Brugerbetalingen opkræves bagud for kalenderåret for perioden 1. november til 1. november. Beløbet opkræves i november med betalingsfrist i december.