Takster

Nogle virksomheder skal betale for miljøtilsyn og miljøgodkendelse


Timebetalingen er:

  • For 2019: 328,62 kr. pr. time
  • For 2018: 322,49 kr. pr. time
  • For 2017: 318,04 kr. pr. time

Der skal ikke betales moms af beløbet. Taksten pristalsreguleres årligt af Miljøstyrelsen.

For "fremmede tjenesteydelser", det vil sige hvor myndigheden i forbindelse med tilsyn og godkendelse får udført analyser og målinger på den enkelte virksomhed, eller hjælp til udarbejdelse af miljøgodkendelse, skal virksomheden betale 57,79 % af regningsbeløbet ekskl. moms.