Støj i boligområder

Grænseværdier for virksomheder i eller tæt på boligområde


Støjgrænserne skal overholdes i alle punkter udendørs i det pågældende område, og altså ikke kun i nærheden af bygningerne. Det betyder, at hvis din virksomhed ligger i et erhvervsområde, men lige op til et boligområde, så skal du overholde grænseværdierne for boligområdet.

For områder med boliger er der en yderligere vejledende støjgrænseværdi for det højeste øjebliksniveau af støjen om natten, støjens maksimalværdi. Støjgrænsen for maksimalniveauet er 15 dB højere end natgrænsen, svarende til 55 dB for område 3 og 4, og 50 dB for område 5 og 6.

Der findes også vejledende grænseværdier, hvis din virksomhed ligger op mod en bolig eller en anden virksomhed i samme bygning. Her er der ingen mening i at sætte grænser for det udendørs støjniveau.