Støjende og støvende aktiviteter

Støjende og støvende byggearbejder ikke udført hverdage kl. 7.00 - 18.00, skal anmeldes til kommunen. Naboer skal altid orienteres


Støjende og støvende byggeaktiviteter kan give gener for naboer til byggeri eller nedrivning. Derfor er det vigtigt altid at orientere de omkringboende naboer om arbejdet og hvem der kan kontaktes i forhold til arbejdet.

Hvis byggearbejdet foregår mandag til fredag i tidsrummet kl. 7.00 - 18.00, behøver du ikke søge om tilladelse hos kommunen, men du skal huske at orientere naboerne.

Albertslund har udarbejdet forskrift for støjende og støvende aktiviteter, hvor du kan læse mere om reglerne.

Du skal søge om dispensation, hvis du vil udføre støjende og støvende byggearbejder på andre tidspunkter. Du skal sende en mail til miljo@albertslund.dk hvor du beskriver arbejdet samt hvorfor du ønsker dispensation.

Eksempler på støjende og støvende aktiviteter er:

 • Nedramning af spuns, pæle eller liggende
 • Etablering af sekantpæle eller jordankre
 • Skærende og slibende aktiviteter fx betonskæring, asfaltskæring, metalskæring
 • Anvendelse af trykluftværktøjer
 • betonnedbrydning
 • Op- og nedtagning af stilladser
 • Af- og pålæsning af byggematerialer og affald
 • Til- og frakørsel af lastbiler til byggepladsen
 • Højtryksrensning
 • Sandblæsning
 • Anvendelse af lifte og mobile kraner
 • Komprimering med tromle eller pladevibrator
 • Anvendelse af kompressorer
 • Dozere, grave- og læssemaskiner
 • Samt tilsvarende støv, støj og vibrerende aktiviteter