Anmeldelse af støjende og støvende aktiviter

Tidsbegrænsede aktiviteter, som kan medføre gener for omgivelserne i form af støj eller støv skal anmeldes til kommunen


Midlertidige aktiviteter i forbindelse med byggeri, renovering og nedrivning skal anmeldes 14 dage inden arbejdet begyndes.

Anmeldelsesskema

Skemaet skal sendes til miljo@albertslund.dk.

Midlertidige aktiviteter er tidsbegrænsede aktiviteter, som kan medføre gener for omgivelserne i form af støj eller støv. Derfor kræver det en tilladelse fra miljømyndigheden i kommunen inden du begynder. Det gælder f.eks ved

  • større nedrivningsarbejder
  • facadebehandling af bygninger
  • knusning af bygge- og anlægsmaterialer
  • mobile asfaltanlæg
  • støv- eller støjfrembringende bygge- og anlægsarbejder i øvrigt

Hvis vi vurderer, at omfanget kan accepteres, giver vi en tilladelse. Tilladelsen indeholder forskellige vilkår, som ansøger skal overholde bl.a. typisk et krav om skriftlig orientering til de nærmeste naboer.

Du kan læse lovgrundlaget i bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter.