Det er forbudt at hælde kemikalier i regnvandssystemet!

Det er vigtigt at spildevand kun hældes i afløb, som er tilsluttet spildevands-systemet og ikke i de udendørs regnvandsriste, som er tilsluttet regnvands-systemet.


Ved tilsyn oplever vi nogle gange, at vaskevand fra rengøring hældes i udendørs regnvandsriste, og at der vaskes biler eller materiel på virksomhedens parkeringsplads. Det er forbudt at hælde nogle som helst former for kemikalier i regnvands-systemet.

Vand fra rengøring skal hældes i et indendørs afløb, som er tilsluttet spildevandssystemet. Der må heller ikke vaskes biler eller materiel på virksomhedens udearealer, medmindre der er indrettet en vaskeplads med sandfang og olieudskiller, som er tilsluttet spildevands-systemet.   Husk, at du skal søge om byggetilladelse og spildevandstilladelse før du etablerer en vaskeplads.