Sagsbehandlingstid for miljøgodkendelser

Skal din virksomhed have en miljøgodkendelse?


Ved ansøgning om miljøgodkendelse må du påregne en vis sagsbehandlingstid. Fra det tidspunkt hvor vi har modtaget alle relevante oplysninger, til du har din miljøgodkendelse, vil sagsbehandlingstiden typisk være op imod fem måneder.

Sagsbehandlingstiden dækker over følgende:

  • Udarbejdelse af udkast til miljøgodkendelse
  • Høring og frist for udtalelse fra ansøger
  • Indarbejdelse af høringssvar
  • Udarbejdelse af indstilling til politisk behandling
  • Politisk behandling i Miljø- og Byudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
  • Offentliggørelse og fire ugers klagemulighed

Sagsbehandlingstiden kan være længere, hvis sagen viser sig at være mere kompleks end sædvanligt, eller hvis der f.eks. skal udarbejdes en tilhørende VVM-redegørelse.

Du vil undervejs blive orienteret, hvis der sker ændringer i forhold til tidsplanen.

Vær opmærksom på at der udover miljøgodkendelse måske også skal søges om spildevandstilladelse eller tilladelser efter anden lovgivning, f.eks. byggeloven, arbejdsmiljøloven eller beredskabsloven.