Sagsbehandlingstid for miljøgodkendelser

Større produktionsvirksomheder og virksomheder, der påvirker miljøet væsentligt, skal miljøgodkendes ved etablering


Ved ansøgning om miljøgodkendelse må du påregne en vis sagsbehandlingstid. Fra det tidspunkt hvor vi har modtaget alle relevante oplysninger, til du har din miljøgodkendelse, vil sagsbehandlingstiden typisk være to måneder. Det gælder for virksomhedstyper omfattet af bilag 2, hvor der ofte er standardvilkår.

Sagsbehandlingstiden dækker over følgende:

  • Udarbejdelse af udkast til miljøgodkendelse
  • Høring og frist for udtalelse fra ansøger
  • Indarbejdelse af høringssvar
  • Offentliggørelse og fire ugers klagemulighed

Sagsbehandlingstiden vil være længere for bilag 1-virksomheder, da disse typer af virksomheder kan være mere kompleks, eller hvis der f.eks. skal udarbejdes spildevandstilladelse eller en tilhørende miljøvurdering (VVM). Derudover kræver de politisk behandling i Miljø- og Byudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Vær opmærksom på at der udover miljøgodkendelse, spildevandstilladelse og miljøvurdering (VVM) måske også skal søges tilladelser efter anden lovgivning, f.eks. byggeloven, arbejdsmiljøloven eller beredskabsloven.