Luftvejledning, B-værdier, OML-beregning

Der er regler for hvor meget virksomheder må påvirke luften. Virksomheder kan påvirke luften under driftsaktiviteterne, under transporten eller andet . Der kan også være tale om generende lugt til omgivelserne .


I Miljøstyrelsens luftvejledning og B-værdivejledning kan du læse, at virksomhederne har pligt til at begrænse udledningen af forurenende stoffer og til at påvirke natur og miljø mindst muligt. Det er disse vejledninger, vi bruger til at formulere krav overfor virksomheder, der forurener luften. Du kan læse mere om luftforurening og regulering på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk.

Du kan hente de to vejledninger her:

Luftvejledningen
B-værdivejledningen

Du kan læse mere om OML-beregning her:

OML- modellen