Hvis tanken er utæt

Kontakt kommunen, hvis der er sket spild med olie


Hvis olien strømmer ud under påfyldning, eller hvis der sker et spild, der ikke umiddelbart kan fjernes, skal den, der har foretaget påfyldningen, straks underrette Miljø og Teknik på tlf. 43 68 68 68 eller på miljo@albertslund.dk og ejeren eller brugeren af anlægget.

Sørg for at få tanken tømt for olie. Du kan kontakte brandvæsenet eller en slamsuger, der må tage olieaffald. Umiddelbart efter skal du kontakte Miljø og Teknik.

Hvis olietanken ikke er i brug og du opdager, at der olie i jorden omkring din olietank, skal du kontakte Miljø og Teknik - også selv om det er længe siden, at tanken er afblændet.