Når jorden i haven er forurenet

I Albertslund er hele byzonen klassificeret som lettere forurenet


Generelt er der en lav sundhedsrisiko ved at bo på en lettere forurenet grund. Risikoen afhænger af mange forhold, bl.a. af hvordan man omgås med jorden. Børn er typisk mere udsatte og følsomme overfor jordforurening end voksne, fordi børn ved leg kan indtage jord og fordi deres krop lettere optager visse stoffer

Det er Sundhedsstyrelsen, der vurderer sundhedsrisici ved påvirkning fra forureninger. Har du spørgsmål kan du kontakte Miljø & Teknik eller Region Hovedstaden.