Erklæring om forureningstilstand

I Albertslund er hele byzonen klassificeret som lettere forurenet


Albertslund Kommune skal efter anmodning fra en grundejer, der selv har foretaget en forureningsundersøgelse, afgive en erklæring om arealets forureningstilstand. Erklæringen skal være i overensstemmelse med en indhentet udtalelse fra Region Hovedstaden.