Jordforurening

Inden du flytter jord væk fra en ejendom skal du anmelde det til kommunen


Stop gravearbejdet, hvis du støder på forurening!

Hvis du konstaterer forurening eller har mistanke om forurening i jorden, skal du straks stoppe gravearbejdet og kontakte kommunen på miljo@albertslund.dk eller på telefon 43 68 68 68.

Din grund kan godt være forurenet, selv om den ikke er kortlagt som sådan.

Forurenet jord i Albertslund findes især i erhvervsområderne, på ejendomme hvor der tidligere har ligget erhverv, på vejarealer. De væsentligste kilder til jordforureninger er spild og udslip fra tanke, spild med kemikalier, eller fyldjord med forurenede stoffer og diffus forurening.