Hvordan bortskaffer du ren jord?

Inden du flytter jord væk fra en ejendom skal du anmelde det til kommunen


Du må som udgangspunkt aflevere op til 1 m3 ren jord fra din ejendom på genbrugsstationen, hvis din ejendom ikke er registreret som forurenet.

Men ren jord er ikke det samme overalt. Skal jorden bruges i byområder, vurderer vi om den er ren nok til at opfylde Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier. De almindeligste jordkvalitetskriterier findes i Jordflytningsbekendtgørelsens Bilag 3. Skal jorden anvendes i landbrugs-, natur- eller skovområder gælder lidt skrappere krav, som fremgår af Sjælland Vejledningens Bilag A. Endelig skal du være opmærksom på, at råstofgrave, som må modtage ren jord, ofte har skærpede krav til jorden.

Større mængder jord skal du anmelde til Miljø- og Teknik på miljo@albertslund.dk der oplyser hvilke modtageanlæg der kan benyttes.