Anmeldelse ved flytning af jord

Inden du flytter jord væk fra en ejendom skal du anmelde det til kommunen


Det er grundejer, bygherre eller entreprenør der skal indgive anmeldelsen, eller sikre sig, at anmeldelsen er sket.

Anmeldelsen skal ske elektronisk via JordWeb.

Miljø og Teknik skal inden 4 uger give ansøgeren en anvisning af jorden til et modtageanlæg. 

Hvis du ændrer dit projekt, skal du føre anmeldelsen ajour og sende den til Miljø - Jordflytning igen.

Formålet med anmeldepligten er at sikre, at forurenet jord ikke spredes uhensigtsmæssigt, men afleveres til et anlæg, der må modtage jorden.