Lovgivning

Når din grund er kortlagt som forurenet eller muligt forurenet skal du søge om tilladelse jordforureningslovens § 8 inden du bygger, graver eller ændrer anvendelse af grunden


Jordforureningsloven