Grøn Initiativpris

Hvert år uddeles en Grøn Initiativpris til en lokal virksomhed, der gør en særlig indsats for miljøet, klimaet eller naturen.


Grøn Initiativpris - Albertslund Kommune

Grøn Initiativpris 2015

De grønne initiativpriser 2015 blev uddelt ved præsentationen af Grønt Regnskab 2015 på Bytorvet d. 8. september.

Vinderen i kategorien for virksomheder blev Jaynet A/S.

Jaynet A/S vinder prisen for deres etablering af en såkaldt varmepumpeløsning. løsningen kan trække varmen ud af de varme IT-serverrum og omdanne den til varmt fjernvarmevand, som resten af byen så får glæde af. Normalt ville denne varme luft ellers gå til spilde.

Jaynet tjener penge på at sælge varmen til Albertslund Forsyning, men Albertslund Forsyning tjener også penge på at købe varmen, da den er billigere end den varme man ellers køber.

Jaynet vandt også prisen i 2011, men årets vinderprojekt er i albertslundsammenhæng en løsning af hidtil usete dimensioner.

Hvordan vinder din virksomhed Grøn Initiativpris?

Albertslund Kommune vil gerne anerkende de virksomheder, der gør en ekstra indsats for miljøet. Derfor uddeler kommunen hvert år Grøn Initiativpris. Prisen bliver tildelt efter kriterierne "miljøeffekt på kort eller lang sigt", "demonstrationsværdi" og "nytænkning". Vinderne udpeges af en dommerkomité bestående af chefer i Albertslund Kommune.

Alle kan indstille, og det er ikke nødvendigt, at leve op til alle tre kriterier.

Der præmieres også i kategorierne; borger og kommune.

2015: Jaynet
Jaynet modtager prisen for at levere deres overskudsvarme ind i byens fjernvarmenet. En løsning der kan forsyne ca. 150 private boliger med varme i et helt år.

2014: R & T Stainless
R & T Stainless får prisen for en omfattende energirenovering af deres erhvervslokaler I Hersted Industripark, der indbefatter efterisoleret tag, nye døre og vinduer, facadeisolering, nyt vindfang og renoveret varmeanlæg. Den årlige besparelse er 138 MWh, og virksomhedens energiforbrug er i dag væsentligt lavere end hos tilsvarende virksomheder.

2013: Kemp & Lauritzens hovedkontor
Der er foretaget en omfattende energirenovering af hovedkontoret, der bl.a. indbefatter optimering af belysning og udsugningsanlæg, udskiftning af ventilationsanlæg, pumper, varmtvandsbeholdere, isolering omkring varmerør og katalyse- og blødgøringsanlæg, etablering af solvarmeanlæg og EMS system. De mange tiltag giver virksomheden en besparelse på de samlede energiomkostninger på over 30%.

2012: Valora Trade Denmark
Virksomheden tog ejer-lejerudfordringen omkring energiforbedringer af erhvervslejemål op. Virksomheden gik sammen med udlejeren, Investeringsselskabet LUXOR A/S, om en større energirenovering af bygningen.

2011: Jay.net A/S
IT-virksomheden har hentet omfattende energibesparelser. På trods af udvidelser reducerede virksomheden i 2010 sit strømforbrug med 6000.000 kWh, svarende til 300 tons CO2.

2010: MiniTrans A/S
Transportvirksomheden har startet et nyt kurerkoncept, Green Xpress. Miljøhensyn indtænkes i alle aspekter af driften, f.eks. transport i el- eller hybridbiler, køb af aflad via grønne projekter i DN og kursus i energirigtig kørsel for alle chauffører.

Albertslund Kommune har uddelt Grøn Initiativpris siden 1996. Du kan få en liste over alle tidligere modtagere tilsendt ved henvendelse til mt@albertslund.dk.