Sortering på pladsen

Bliv klogere på virksomheders betaling for brug af genbrugsstationen, åbningstider og adgangsregler


Affaldet skal sorteres i affaldsfraktioner og placeres i de anviste containere/båse på pladsen. Anvisninger fra pladspersonalet skal altid følges.

Læs mere i Ordensreglementet for Genbrugsstationen.