Køretøjer skal være mindre end 3.500 kg

Bliv klogere på virksomheders betaling for brug af genbrugsstationen, åbningstider og adgangsregler


Adgang til genbrugsstationen er begrænset til køretøjer på højst 3.500 kg (ikke medregnet eventuel trailer).

Denne adgangsbegrænsning er indført, fordi store biler og trailere typisk kommer med store mængder affald, og det gør det vanskeligt for genbrugsstationerne at skaffe plads i containerne til alle brugere.