Klare plastsække – ikke sorte

Bliv klogere på virksomheders betaling for brug af genbrugsstationen, åbningstider og adgangsregler


Afleveres affald i sække skal det være i klare plastsække, så indholdet tydeligt kan ses af personalet på genbrugsstationen.

Dette kræves for at sikre, at affaldet ender i den rette container.