Farligt affald

Bliv klogere på virksomheders betaling for brug af genbrugsstationen, åbningstider og adgangsregler


Virksomheder kan aflevere op til 200 kg farligt affald om året på genbrugsstationerne.

Husk at få en kvittering som dokumentation for, at du har afleveret det farligt affald på genbrugsstationen.

Dokumentation skal kunne fremvises til kommunens miljømedarbejder, hvis du bliver bedt om det, f.eks. i forbindelse med miljøtilsyn på din virksomhed.