Affald, der ikke må afleveres

Bliv klogere på virksomheders betaling for brug af genbrugsstationen, åbningstider og adgangsregler


Affald, der ikke kan afleveres på genbrugsstationen:

  • Dagrenovation og andet letfordærveligt affald (nedfaldsfrugt kan dog afleveres som haveaffald)
  • Radioaktivt affald
  • Eksplosivt affald
  • Klinisk risikoaffald
  • Jord i mængder over 1 m3
  • Jord fra grunde, der er registrerede som forurenede