Sammenblanding af genanvendeligt affald

Regler for affald fra din virksomhed og for byggeaffald fra renovering, nedrivning og anlægsarbejder.


Kommunen skal klassificere sammenblandinger af genanvendeligt affald som kildesorteret genanvendeligt, hvis virksomheden kan dokumentere, at sammenblandingen ikke forringer genanvendelsen for hvert enkelt materiale.

Kommunen har fortsat pligt og ret til at anvise behandling af forbrændingsegnet og deponeringsegnet affald.