Kommunale indsamlingsordninger

Regler for affald fra din virksomhed og for byggeaffald fra renovering, nedrivning og anlægsarbejder


Albertslund Kommune har en række indsamlingsordninger, som virksomheder har pligt til at benytte, hvis du har de pågældende affaldsfraktioner. Det er ordningerne for ikke-genanvendeligt farligt affald, klinisk risikoaffald fra fx dyrlæger og tandlæger og for tømning af olie- og benzinudskillere og tilhørende sandfang.