Ikke-genanvendeligt erhvervsaffald

Regler for affald fra din virksomhed og for byggeaffald fra renovering, nedrivning og anlægsarbejder.


Kommunen anviser fortsat alt andet end kildesorteret genanvendelig erhvervsaffald, det vil sige alt blandet affald, alt forbrændingsegnet affald og alt affald til deponi.