Sådan skal du opbevare farligt affald

Regler for affald fra din virksomhed og for byggeaffald fra renovering, nedrivning og anlægsarbejder.


Farligt affald skal altid holdes adskilt og sorteret i hver sin type. Affaldet skal desuden altid være pakket i en emballage, der er godkendt til transport af den specifikke type af farlig affald. Emballage kan købes hos Vestforbrænding.

Du skal opbevare farligt affald, så der ikke er fare for, at det kan forurene eller løbe i kloakken. Du kan se hvordan i pjecen Tips og Tricks.

Tips og Tricks