Olie- og benzinudskillere - kommunal indsamlingsordning

Regler for affald fra din virksomhed og for byggeaffald fra renovering, nedrivning og anlægsarbejder


Når du er med i den kommunale tømningsordningen, kommer vi med faste intervaller og tømmer den eller de udskillere med tilhørende sandfang, som er tilmeldt ordningen.