Olie- og benzinudskillere - kommunal indsamlingsordning

Regler for affald fra din virksomhed og for byggeaffald fra renovering, nedrivning og anlægsarbejder.


Du skal selv tilmelde virksomheden til tømningsordningen. Det kræver brug af Nem-Id. 

Når du er med i den kommunale tømningsordning, kommer vi med faste intervaller og tømmer den eller de udskillere med tilhørende sandfang, som er tilmeldt ordningen. Det er I/S SMOKA der administrere ordningen for kommunen.