Kommunale indsamlingsordninger for ikke-genanvendeligt farligt affald

Regler for affald fra din virksomhed og for byggeaffald fra renovering, nedrivning og anlægsarbejder.


Virksomheder der frembringer farligt affald, herunder klinisk risikoaffald, som er ikke-genanvendeligt, skal bruge kommunens indsamlingsordning for farligt affald. Du skal afleverer alt dit farlige affald mindst én gang om året.

Har du en olie- og benzinudskiller skal den også være tilmeldt den kommunale tømningsordning for olie- og benzinudskillere.

Hvis du vil bortskaffe dit ikke-genanvendeligt farlige affald uden om den kommunale indsamlingsordning, skal du søge om fritagelse fra den kommunale ordning. Du skal bruge Nem-Id når du søger om fritagelse. 

Ansøgning om fritagelse