Bestilling af afhentning i den kommunale indsamlingsordning for farligt affald

Regler for affald fra din virksomhed og for byggeaffald fra renovering, nedrivning og anlægsarbejder.


Du bestiller afhentning af farligt affald hos SMOKA I/S ved at udfylde bestillingsblanketten eller på E-mail: SMOKA@SMOKA.dk

Når du er med en i ordning, kan du selv bestemme, om vi skal komme og afhente det farlige affald med faste intervaller eller om du vil bestille afhentning fra gang til gang.

Når du bestiller afhentning, skal du oplyse alle affaldstyper og mængder samt emballagetyper og antal, hvorefter Vestforbrænding udfylder de relevante dokumenter, og sender mærkater sammen med ordrebekræftelsen til påsætning på de emballager, der skal afhentes.