Aflevering af farligt affald på genbrugsstationer

Regler for affald fra din virksomhed og for byggeaffald fra renovering, nedrivning og anlægsarbejder.


En virksomhed må højst aflevere 200 kg farligt affald på genbrugsstationer om året. Du kan ikke aflevere klinisk risikoaffald på genbrugsstationen. Har du mere end 200 kg farligt affald om året, skal du tilmelde virksomheden til den kommunale indsamlingsordning.

Din virksomhed skal betale for at aflevere affald på en genbrugsstation. Du kan tilmelde din virksomhed på www.tilmelding-genbrugsstationer.dk. Når du har betalt for at komme ind på genbrugsstationen, så kan du frit afleverer op til 5 kg farligt affald. For hver 10 kg derudover, skal du betale et gebyr.

Du får en kvittering på det farlige affald, der afleveres på genbrugsstationen hos pladspersonalet. Det er dit ansvar at få kvitteringen med, da det er din dokumentation for, at virksomhedens farlige affald er bortskaffet korekt. Spørg pladspersonalet til råds, hvis du er i tvivl om reglerne for aflevering af farligt affald.