Krav til sortering af bygge- og anlægsaffald på stedet

Der er minimum krav til sortering på stedet af de genanvendelige affaldsfraktioner.


Affaldsproducerende virksomheder skal på stedet sortere deres bygge- og anlægsaffald til anvendelse og skal som minimum sortere affaldet i følgende fraktioner:

  • Natursten fx granit og flint
  • Uglaseret tegl (mur- og tagsten)
  • Beton
  • Blandinger af materialer fra natursten, uglaseret tegl og beton
  • Jern og metal
  • Gips
  • Stenuld
  • Jord
  • Asfalt
  • Blandinger af beton og asfalt