Anmeldelse af farligt byggeaffald

Alt farligt affald fra renovering og nedrivning af bygninger skal anmeldelse til kommunen og håndteres som special affald.


Farligt affald, herunder bly, PCB- og asbestholdigt affald, skal anmeldes til Albertslund Kommune. Anmeldelsen skal ske senest 14 dage før arbejdet påbegyndes.

Det farlige affald anmeldelse sammen med det øvrige bygge- og anlægsaffald.