Hvem er automatisk fritaget ?

Affaldslovgivningen bestemmer hvilke virksomheder, der er forpligtet til at betale gebyret


Virksomheder omfattet af bilag 8 og 9 er automatisk fritaget og modtager IKKE en opkrævning.

  • Virksomheder, der har en branchekode, som fremgår af bilag 8 i Affaldsbekendtgørelsen og hvor virksomheden på p-nummer adressen har 0-1 ansatte – se bilag 8.
  • Virksomheder, der har en virksomhedsform som fremgår af bilag 9 pkt. 1 og hvor virksomheden på p-nummer adressen har 0 ansatte, eller bilag 9, punkt 2, uanset antallet af ansatte – se bilag 9.
  • Virksomheder, der kan dokumenterer, at de har en årlige momsomsætning eller lønsum på under 300.000 kr. Omsætningen opgøres for det indkomstår, som ligger to år før gebyråret. For offentlige institutioner og virksomheder opgøres omsætningen som summen af lønsums- og driftsudgifter. Albertslund Kommune har modtaget en liste fra SKAT over virksomheder, der i indkomståret 2011 havde en omsætning under 300.000 kr. Disse virksomheder er automatisk fritaget og modtager IKKE en opkrævning.

Kommunen kan dog opkræve gebyr hos virksomheder som er undtaget efter bilag 8 og 9, hvis de anvender én eller flere indsamlingsordninger i kommunen.