Øvrige virksomheder der kan fritages efter ansøgning

Affaldslovgivningen bestemmer hvilke virksomheder, der er forpligtet til at betale gebyret


Kommunen kan desuden fritage virksomheder efter reglerne i Affaldsbekendtgørelsen, bl.a. hvis kommunen vurderer, at virksomheden ikke har en egentlig affaldsproduktion, fx virksomheder der er lukket, under konkurs, under tvangsopløsning eller rekonstruktion – se nærmere om ansøgning om fritagelse her.

Vær opmærksom på, at enkelmandsvirksomheder, som har karakter af at yde en håndværksmæssig service ikke som udgangspunkt kan få fritagelse, hvis der er købt udstyr til at yde en service, som fx. spande, stiger, håndværktøj, særligt elektronik udstyr, emballager, inventar m.m. Dette affald bliver på et tidspunkt til erhvervsaffald, som ikke må bortskaffes som husholdningsaffald.