Opkrævning

Din virksomhed kan ansøge om fritagelse for gebyret for erhvervsaffald, hvis den opfylder særlige vilkår. Fristen for 2017 er overskredet, så du kan ikke søge om fritagelse for 2017.


Vestforbrænding har på kommunens vegne udsendt opkrævninger for 2017 den 6. marts 2017. Skæringsdato for ansøgning om fritagelse for 2017 er fastlagt til den 6. maj 2017, hvilket virksomhederne også bliver orienteret om samtidig med udsendelse af fakturaen. Der vil blive set bort fra ansøgninger om fritagelser, der er sendt til Albertslund Kommune efter skæringsdatoen.