Erhvervsaffaldsgebyr 2018

Vi sender faktura og information ud i 21. mart 2018.


Erhvervsaffaldsgebyret for 2018 er 1.300 kr. inkl. moms.

Gebyret dækker kommunens lovpligtige udgifter til generel planlægning og administration af affaldsområdet vedrørende erhverv i kommunen. Det er fx omkostninger forbundet med administration af anvisningsordninger for virksomheder, regulativfastsættelse, affaldsdata- og regulativsystem, information, konkrete anvisninger om håndtering af affald fra virksomheder samt planlægning og administration, som ikke kan henføres til de enkelte affaldsordninger.

Størrelsen af gebyret er ens for alle virksomheder i kommunen.