Erhvervsaffaldsgebyr fra 2012 - 2016

Fristen for ansøgning om fritagelse for gebyret for årene fra 2012 til 2016 er udløbet. Det er derfor ikke længere muligt at søge.


Du kan søge om fritagelse for gebyret, hvis du kan dokumentere, at din virksomhed i 2015 havde en momsomsætning eller lønsum på under 300.000 kr. Det samme gælder hvis din virksomhed er nystartet i 2016 og kan dokumenterer at omsætningen var under 300.000 kr. i 2016. 

Du kan tillige søge, hvis du kan dokumentere, at virksomheden i 2017 ikke har affald. Det kan fx være virksomheder der er lukket, under konkurs, under tvangsopløsning eller rekonstruktion. 

Hvis du er med i den kommunale ordning for dagrenovation, selv får afhentet affald eller afleverer affald på en genbrugsstation, kan du ikke blive fritaget med begrundelse om, at din virksomhed ikke har affald.

Fristen for ansøgning om fritagelse for virksomheder, der vil søge om fritagelse for gebyret 2017 er den 6. maj 2017. Virksomheden er orienteret om dette samtidig med udsendelse af fakturaen den 6. marts 2017.

Der vil blive set bort fra ansøgninger om fritagelser, der er sendt til Albertslund Kommune efter fristen 6. maj 2017.  

Fritagelserne er altid kun 1- årige.