Ansøgning om fritagelse

Din virksomhed kan ansøge om fritagelse for gebyret for erhvervsaffald, hvis den opfylder særlige vilkår. Fristen for 2017 er overskredet, så du kan ikke søge om fritagelse for 2017.


Du kan søge om fritagelse for gebyret, hvis du kan dokumentere, at din virksomhed i 2015 havde en momsomsætning eller lønsum på under 300.000 kr. Det samme gælder hvis din virksomhed er nystartet i 2016 og kan dokumenterer at omsætningen var under 300.000 kr. i 2016. 

Du kan tillige søge, hvis du kan dokumentere, at virksomheden i 2017 ikke har affald. Det kan fx være virksomheder der er lukket, under konkurs, under tvangsopløsning eller rekonstruktion. 

Hvis du er med i den kommunale ordning for dagrenovation, selv får afhentet affald eller afleverer affald på en genbrugsstation, kan du ikke blive fritaget med begrundelse om, at din virksomhed ikke har affald.

Fristen for ansøgning om fritagelse for virksomheder, der vil søge om fritagelse for gebyret 2017 er den 6. maj 2017. Virksomheden er orienteret om dette samtidig med udsendelse af fakturaen den 6. marts 2017.

Der vil blive set bort fra ansøgninger om fritagelser, der er sendt til Albertslund Kommune efter fristen 6. maj 2017.  

Fritagelserne er altid kun 1- årige.

 

 

Du søger om fritagelse elektronisk her: 

Ansøg om fritagelse

 

Du skal ikke logge ind med Nem-id. 

Du skal bruge oplysningerne fra fakturaen, CVR-nummer og P-nummer.

Vær opmærksom på, at virksomheden skal kunne dokumentere, hvorfor de skal have fritagelse. Hvis der ikke foreligger tilstrækkelig dokumentation ved ansøgningen om fritagelse, så vil der automatisk bliver givet afslag på ansøgningen.

Når virksomheden søger om fritagelse sættes opkrævningen i bero.

Har din virksomhed ikke en computer, kan du anvende computere på Albertslund Bibliotek.

Betaling af gebyret giver ikke din virksomhed adgang til at benytte genbrugsstationer eller andre kommunale ordninger. Dem skal du betale særskilt for.

Erhvervsaffaldsgebyret for 2017 er 2.211,00 kr. inkl. moms.

Gebyret dække kommunens lovpligtige udgifter til generel planlægning og administration af affaldsområdet vedrørende erhverv i kommunen. 

Størrelsen af gebyret er ens for alle virksomheder i kommunen. 

 

Reglerne for fritagelse for erhvervsaffaldsgebyr fremgår af Affaldsbekendtgørelsen.