Ansøgning om fritagelse

Din virksomhed kan ansøge om fritagelse for gebyret for erhvervsaffald, hvis den opfylder særlige vilkår. Fristen for 2018 er 22. maj 2018.


Du kan søge om fritagelse for gebyret, hvis du kan dokumentere, at din virksomhed i 2016 havde en momsomsætning eller lønsum på under 300.000 kr. Det samme gælder hvis din virksomhed er nystartet i 2017 og kan dokumenterer at omsætningen var under 300.000 kr. i 2017. 

Du kan tillige søge, hvis du kan dokumentere, at virksomheden i 2018 ikke har affald. Det kan fx være virksomheder der er lukket, under konkurs, under tvangsopløsning eller rekonstruktion. 

Hvis du selv får afhentet affald eller afleverer affald på en genbrugsstation, kan du ikke blive fritaget med begrundelse om, at din virksomhed ikke har affald.

Fristen for ansøgning om fritagelse for virksomheder, der vil søge om fritagelse for gebyret 2018 er den 22. maj 2018. Virksomheden er orienteret om dette samtidig med udsendelse af fakturaen den 21. marts 2018.

Der vil blive set bort fra ansøgninger om fritagelser, der er sendt til Albertslund Kommune efter fristen 22. maj 2018, jf. reglerne i affaldsbekendtgørelsen.   

Fritagelserne er altid kun 1- årige.

 

 

Du søger om fritagelse elektronisk her: 

Ansøg om fritagelse

 

Du skal ikke logge ind med Nem-id. 

Du skal bruge oplysningerne fra fakturaen, CVR-nummer og P-nummer.

Vær opmærksom på, at virksomheden skal kunne dokumentere, hvorfor de skal have fritagelse. Hvis der ikke foreligger tilstrækkelig dokumentation ved ansøgningen om fritagelse, så vil der automatisk bliver givet afslag på ansøgningen.

Når virksomheden søger om fritagelse sættes opkrævningen i bero.

Har din virksomhed ikke en computer, kan du anvende computere på Albertslund Bibliotek.

Betaling af gebyret giver ikke din virksomhed adgang til at benytte genbrugsstationer eller andre kommunale ordninger. Dem skal du betale særskilt for.

Erhvervsaffaldsgebyret for 2018 er 1.300 kr. inkl. moms.

Gebyret dækker kommunens lovpligtige udgifter til generel planlægning og administration af affaldsområdet vedrørende erhverv i kommunen. Det er fx omkostninger forbundet med administration af anvisningsordninger for virksomheder, regulativfastsættelse, affaldsdata- og regulativsystem, information, konkrete anvisninger om håndtering af affald fra virksomheder samt planlægning og administration, som ikke kan henføres til de enkelte affaldsordninger.

Størrelsen af gebyret er ens for alle virksomheder i kommunen. 

 

Reglerne for fritagelse for erhvervsaffaldsgebyr fremgår af Affaldsbekendtgørelsen.