Gå til hovedindhold

Hvilke virksomheder får et miljøtilsyn?

Alle typer af virksomheder i Albertslund Kommune får et miljøtilsyn, hvor virksomhedens miljø- og affaldsforhold bliver gennemgået og kontrolleret.

Indhold

  I Albertslund Kommune er der registreret op imod 700 virksomheder, som vi vurderer miljømæssigt relevante at føre et løbende og opsøgende miljøtilsyn med. Der er 120 virksomheder, der er omfattet af brugerbetaling for miljøtilsyn. Derudover har vi få landbrug med husdyrbrug, som vi også føre miljøtilsyn med.

  I miljølovgivningen er virksomhederne inddelt i forskellige typer, afhængigt af deres miljøbelastning, størrelse eller omfang af miljøforhold. Nogle virksomheder skal have en miljøgodkendelse, andre en tilladelse, og nogle skal anmelde sig.

  Virksomhederne inddeles i følgende kategorier:

  Særligt forurenende virksomheder, som skal have en miljøgodkendelse indeholdende vilkår og krav til miljøforhold, og hvor virksomhedstypen er omfattet af bilag 1 i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.

  Albertslund Kommune har pt. 1 IE-virksomhed, et varmeværk.

  Større produktionsvirksomheder, der kræver en miljøgodkendelse som indeholder vilkår om miljøforhold. Virksomhedstypen skal være omfattet af bilag 2 i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.

  Albertslund Kommune har pt. 13 listevirksomheder; større metalforarbejdende virksomheder, pulverlakering, asfaltfabrik, motorsportsbane, autoophugningsvirksomheder, affaldsbehandlingsanlæg og en genbrugsstation.

  Mindre produktionsvirksomheder, optaget på bilag 1 til bekendtgørelse om brugerbetaling f.eks. maskinværksteder, plastfremstilling, porcelænsfabrik, trykkerier, snedkerier, entreprenører og vognmandsforretninger.

  Albertslund Kommune har pt. 50 bilag 1-virksomheder.

  Autobranchevirksomheder omfatter autoværksteder, autolakererier og undervognsbehandlere samt tankstationer med vaskehal. Er reguleret af bekendtgørelse om miljøkrav ved drift af autoværksteder.

  Albertslund Kommune har pt. 57 autobranchevirksomheder.

  Andre virksomheder, som reguleres efter § 42 i miljøbeskyttelsesloven, f.eks. mindre maskinværksteder og snedkeri, handel- kontor- og lagervirksomheder, ubemandede tankstationer, butikker, mindre transportvirksomheder, boligområdernes lokale genbrugspladser, miljøstationer og materielgårde.

  Albertslund Kommune har pt. 450-500 virksomheder, heraf 28 lokale miljøstationer.

  Omfatter landbrug med husdyrbrug med mere end 3 dyreenheder (DE). Enheden DE er afgørende for, om husdyrbruget skal miljøgodkendes (over 75 DE), have en tilladelse (over 3 DE), eller bragtes som ikke-erhvervsmæssigt dyrehold (under 3 DE).

  Tommelfingerregel: 1 DE = 1 ko eller 2 heste eller 7 får.


  Albertslund Kommune har pt. 6 landbrug med husdyrbrug, alle under 75 DE. Det drejer sig en rideskole, en dyregård, private hestepensioner samt dyrehold i Vestskoven.

  Svømmehaller og -bassiner, varmtvandsbassiner og kurbade. Anlæggene er omfattet af bekendtgørelse om svømmebadsanlæg og disse vandkvalitet. Hygiejnen i bassinerne og i badeområder kontrolleres løbende.

  Albertslund Kommune har pt. 4 svømmeanlæg med tilsammen 10 bassiner. 2 af svømmeanlæggene er udendørs anlæg.

  Kommunale vandforsyningsanlæg og private vandværker. Vandværkerne er omfattet af lov om vandforsyning samt bekendtgørelse om vandkvalitet, og det skal sikres, at drikkevandet der leveres til borgere og virksomheder er af god kvalitet.

  Albertslund Kommune har pt. 5 vandforsyningsanlæg: 1 privat vandværk, 1 vandværk drevet af HOFOR (Hovedstadens Forsyningsselskab), og 3 trykforøgerstationer drevet af HOFOR, hvor der fra store vandledninger aftappes drikkevand, der er pumpet op på regionale kildepladser på Sjælland.