Gå til hovedindhold

Grønt regnskab

Et grønt regnskab opgør virksomhedens forbrug af energi, vand og råvarer samt udledninger af miljøfremmede stoffer.

Indhold

    Nogle miljøgodkendte virksomheder har pligt til at udarbejde et grønt regnskab. Andre vælger frivilligt at lave et årligt regnskab for at vise udviklingen i forbrug og miljøpåvirkning.

    Et grønt regnskab opgør virksomhedens forbrug af energi, vand og råvarer samt udledninger af miljøfremmede stoffer. Regnskaberne skal indsendes til Miljøstyrelsen og offentliggøres sammen med en udtalelse fra tilsynsmyndigheden.

    De fleste virksomheder vælger selv at offentliggøre deres Grønne Regnskab, eksempelvis ved at sende det til udvalgte interessenter og lægge det på hjemmesiden. Tilsynsmyndighedens udtalelse skal altid være med – også når der er tale om en elektronisk udgave af regnskabet.

    Grønne Regnskaber skal være modtaget i Miljøstyrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb. For statslige aktieselskaber og børsnoterede selskaber skal det selvstændige Grønne Regnskab være modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest 4 måneder efter regnskabsårets udløb.

    Albertslund Kommune skal have det Grønne Regnskab senest 10 uger efter regnskabsårets udløb.